انتخابات کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ۲۸ مهر ۱۳۹۹ به صورت الکترونیک برگزار شد.

علیرضا صبا، با ۲۳ رأی، پریسا اسماعیلی مهیاری و انسیه علی‌یاری با ۱۸ رأی و فاطمه کرمی نصر و ملیکا کریم خان زند با ۱۶ رأی مؤفق به عضویت در شورای مرکزی این کانون برای سال تحصیلی پیش‌رو شدند.

در جلسه‌ای مجازی و با حضور تمام اعضاء،‌ علیرضا صبا به عنوان دبیر کانون به اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران معرفی شد.