به نام حضرت دوست

کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران یکی از کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان این دانشگاه است که تحت نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، سعی در گسترش آشنایی با مفاهیم رسانه برای دانشگاهیان را دارد.

از آن رو که امروزه فضای مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی به امری ضروری و اجتناب ناپذیر برای ادامة فعالیت‌های روزمرة زندگی تبدیل شده و از سویی منجر به توسعة ارتباطات میان فردی، میان گروهی، میان کشوری و حتی میان فرهنگی شده؛ و از سویی دیگر ماهیت رسانه‌ها و فعالیت‌های حوزة روزنامه‌نگاری شکل دیگری به خود گرفته است؛ بر آن شدیم تا با آغاز مجدد فعالیت‌های کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، گامی هر چند کوچک؛ اما مؤثر در سه حوزة افزایش آگاهی و سواد رسانه‌ای جامعة دانشگاهی، افزایش ارتباط دانشگاه و جامعه و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی جامعة دانشگاهی در حوزة رسانه به عنوان سه راهبرد اصلی کانون در این دوره برداریم.

به امید یاری خداوند قادر متعال، کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، نهادی پرشور، با برنامه و همراه با استفاده از ظرفیت‌های عظیم دانشگاهیان دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌ها و نهادهای رسانه‌ای خواهد بود که با ارائة برنامه‌های منسجم و منظم، نسبت به رفع خلأهای موجود جامعة دانشگاهی در حوزة فضای مجازی و رسانه‌ها، به خصوص دانشجویان و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه خواهد پرداخت.

 

رئوس اهـداف فعـالیت دوره جدید کانون

الف) آموزش آشنایی با فعالیت‌های حوزة رسانه به دانشگاهیان جهت افزایش آگاهی آنان و ایفای نقش خود در زمینة رسانه در جامعه؛
ب) ارتباط گیری و ایجاد بدنة فعال و مؤثر دانشجویی در زمینة ارتباط با جامعه از طریق رسانه‌ها با هماهنگی اداره کل فرهنگی و اجتماعی؛
پ) به کارگیری ظرفیت فعالان و علاقه‌مندان به حوزة رسانه در جهت پیشرفت فردی ایشان و پیشرفت جامعة دانشگاهی در زمینة آگاهی از فضای مجازی و رسانه‌ها؛
ت) کمک به توسعة کمی و کیفی فعالیت‌های حوزة رسانه‌های دانشجویی و نقد و بررسی آنان با استفاده از ظرفیت‌های استادان برجستة حوزة رسانه؛
ث) کمک به توسعة کمی و کیفی روابط عمومی نهادهای دانشجویی با بهره‌گیری از استادان این حوزه؛
ج) نقد و بررسی عملکرد رسانه‌های ایران و جهان در حال حاضر و در طول تاریخ به جهت افزایش آگاهی‌ دانشگاهیان نسبت به حوزة رسانه.

 

معرفی اعضای شورای مرکزی کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

 

۱- علیرضا صبا،

دبیر کانون

علیرضا صبا

۲- پریسا اسماعیلی مهیاری

نایب دبیر کانون

پریسا اسماعیلی

۳- انسیه علی یاری

سوابق: عضو شورای مرکزی کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، عضو ستاد مسابقات قرآنی دانشگاهیان استان البرز، مدیرمسئول نشریه برگ سبز، سردبیر نشریه آرامین.

۴- فاطمه کرمی نصر

سوابق: عضو شورای مرکزی کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، عضو ستاد مسابقات قرآنی دانشگاهیان استان البرز، مدیرمسئول نشریه آرامین، سردبیر نشریه برگ سبز، عضو کمیته عملیات و پشتیبانی جشن بیستمین سالگرد تأسیس کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران.

۵- ملیکا کریم خان زند.