ده برگزیده حلقه مطالعاتی و مسابقه کتابخوانی کتاب «پی‌گیر اخبار نباشید» اعلام شدند.

به گزارش کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران؛ الهام بابایی، افسانه دانش، فاطمه محمدنژاد، زهرا ملا، سعید چوپان، فاطمه عزیزی، مطهره شکیبافر، زهرا علوی، محمدرضا دادگستر و صبا محبی، ده برگزیده بخش‌های مختلف مسابقه کتابخوانی پیگیر اخبار نباشید بودند که هدایایی به رسم یادبود به آن‌ها اهداء شد.

این مسابقه کتابخوانی از سوی کانون رسانه و وحدت باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران در آذر و دی ۱۳۹۹ برگزار شد.

کتاب «پی‌گیر اخبار نباشید» نوشته رولف دوبلی با ترجمه عادل فردوسی‌پور، بهزاد توکلی و علی شهروز، در پاییز ۱۳۹۹ به فارسی منتشر شده بود.