در چند وقت اخیر، رسانه‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های متعددی به توهین و هتک حرمت شخصیت‌ها و چهره‌های اثرگذار اجتماعی پرداخته‌اند. توهین‌های متعدد رسانه‌های فرانسوی به ساحت پیامبر گرامی اسلام(ص) که این روزها موجب تنش‌ میان فرانسه و کشورهای اسلامی شده است