به نام او

کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران به عنوان مجموعه‌ای که قصد دارد، در میان دانشجویان اثرگذاری اجتماعی مناسبی داشته باشد، خود را موظف می‌داند تا با برگزاری برنامه‌ها و جشنواره‌های مختلف و مفید برای جامعه دانشگاهی، دانشجویان دانشگاه تهران را به سمت محتوامحوری و آشنایی با فعالیت‌های حوزه رسانه سوق دهد. برای دستیابی به این مهم، ایده‌ها و برنامه‌های متعددی در دست پردازش و اجرا هستند.


برنامه‌های برگزار شده یا در دست برگزاری کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

۳- جشنواره فیلم و عکس کرونا؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

زمان برگزاری: از دی ۱۳۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰

آخرین مهلت ارسال آثار: ۲۰ فروردین

مشاهده خبر

۲- جشنواره عکاسی دانشجویی «کاسپیک»

فرصت ارسال آثار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۹

 

مشاهده خبر

۱- جشن یلدای نیکی

زمان برگزاری: ۱ دی ۱۳۹۹

مشاهده خبر برگزاری