دنیای اخبار به کجا می‌رود؟ پرسشی که رولف دوبلی در کتاب پیگیر اخبار نباشید ۴ روند را برای آن پیش بینی کرده است.

رولف دوبلی، نویسنده کتاب پیگیر اخبار نباشید، ۴ روند را برای دنیای آینده اخبار محتمل دانسته است. این ۴ روند را در اینفوگرافی تولیدی کانون رسانه باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران می‌توانید مشاهده کنید. لازم به توضیح است متن این اینفوگرافی صرفا برداشت آزادی از متن کتاب است و الزاما مشابه آن نیست.

دنیای اخبار به کجا می رود؟

حلقه مطالعاتی کتاب پیگیر اخبار نباشید نوشته رولف دوبلی و ترحمه عادل فردوسی پور و همکاران، از ۱۰ تا ۲۰ آذر توسط کانون‌های رسانه و وحدت باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران در حال برگزاری است.